Jaquetó

Les talles ofertes al web són l´equivalència a la talla real espanyola